ONLINE MUZIČKO OBRAZOVANJE

UPOZNAJ  MUZIKU

PLATFORMA ZA ONLINE

MUZIČKO OBRAZOVANJE

 

U XXI veku biti neobrazovan je stvar izbora!

Online usavršavanje je svima dostupno!

 

 

 

Upoznaj muziku je  edukativna platforma bazirana na online nastavi iz raznih stručnih oblasti u muzici.

 

Osnovne karakteristike naše online nastave su:

– Sinhrono virtualno učenje koje se dešava u realnom vremenu, u našoj virtualnoj učionici za učenje. Prednosti virtualnog učenja: visok stepen interaktivnosti, neposredni odgovori na pitanja, intenzivna interakcija sa drugim učesnicima

– Individualizacija procesa sa fokusom na lični nivo kompetencija, individualne potrebe, prilagođavanje programa, različiti stilovi učenja i strategije za dugoročno napredovanje

– Pristup neograničenom nizu obrazovnih usluga tekstualnog, video i audio sadržaja

– Uključivanje na kurseve, vebinare, predavanja sa manjim brojem polaznika

– Omogućavanje svakom učesniku da formira svoja mišljenja i da dobije stručnu podršku u svom razvoju

– Gamification funkcionalnost koja obuhvata zabavni deo nastave i utvrđivanje naučenog znanja kroz uključivanje igara, kvizova i različitih tehnika u proces učenja. Igre su način izgradnje socijalnih veština, timskog rada, motivacije, životnog iskustva i discipline. Gamification interakcije u našim virtualnim učionicama povezane su sa brojnim teorijama učenja: aktivnim učenjem, učenjem orijentisanim na problem, socijalnim učenjem, konstruktivističkim teorijama.

 

 

 

Zašto se razlikujemo od drugih?

 

Funkcionalnost našeg online sistema za učenje uvodi nove aspekte u proces prenošenja znanja koji omogućavaju najbolje tipove kvalitetnog učenja.

Zahvaljujući njima, polaznici online nastave mogu istovremeno gledati i slušati profesore, pratiti lekciju i ilustraciju studijskog sadržaja, kao i u potpunosti učestvovati koristeći razne dostupne funkcije sistema.

Prednosti našeg virtualnog okruženja za učenje su mogućnosti uštede vremena i troškova.

 

 

 

Programi na platformi

Vebinari- predavanja, masterclass, intervjui… Realizuju se online na našoj platformi, na razne teme iz teorije muzike, harmonije, komponovanja, instrumentalnih modula (violončelo, klavir, kontrabas, saksofon…), muzičkih softvera, aranžiranja, kontrapunkta, solfeđa, elektronske muzike…

Individualna online nastava

Grupna online nastava

Online programi prilagođeni dečijem uzrastu, njihovim interesovanjima i potrebama

Online programi za osnovne i srednje muzičke škole. Podrška u raznim oblastima na online nastavi: instrumentalni moduli, harmonija, solfeđo, muzički oblici, kontrapunkt, aranžiranje, muzički stilovi, orkestracija, istorija muzike…

Video kursevi

Online nastava za studente fakulteta muzičkih/glazbenih umetnosti

 

Online nastava

za sve uzraste i nivoe

obrazovanja 

 

POSTAVI  NAM  PITANJE

K L I K N I   NA   F O T O G R A F I J U

 


Podeli na: